Day

December 22, 2022
Tanpa mengira industri pekerjaan, peringkat umur atau dengan siapa anda bercakap, anda seharusnya bersikap profesional ketika berurusan dengan klien. Klien boleh terdiri daripada pelanggan, rakan kongsi ataupun mana-mana pihak yang ingin bekerjasama dengan syarikat anda. Apabila anda ingin berjumpa dengan klien, lokasi tidak menjadi masalah kerana anda boleh memilih pelbagai lokasi yang sesuai. Lokasi perjumpaan...
Read More

Tentang Kami

Kami merupakan akademi pilihan utama untuk mendapatkan pentauliahan sebagai seorang Perunding Imej Profesional Bertauliah (Certified Professional Image Consultant, CPIC) dan Perunding Imej Lelaki Bertauliah (Certified Men’s Image Consultant, CMIC)