VISI

“Menjadi institusi pendidikan perunding imej yang utama di pasaran tempatan dan antarabangsa dengan melahirkan lebih ramai perunding imej bertauliah dan meningkatkan kesedaran kepada individu melalui program dan kursus yang dilaksanakan dan alat bantuan yang dihasilkan.”


MISI
  • Membina kesedaran terhadap kepentingan imej dalam kehidupan seharian
  • Melaksanakan program, kursus dan seminar yang memberi panduan dan pendedahan terhadap imej yang baik dan praktikal
  • Menghasilkan alat bantuan yang mampu memberi panduan yang jelas kepada peningkatan imej pengguna
  • Melahirkan lebih ramai perunding imej bertauliah melalui kursus pentauliahan yang dijalankan